O firmie

zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, Śląsk zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, Śląsk zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, Śląsk zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, Śląsk zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, Śląsk zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, Śląsk Modernizacja dachu zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, Śląsk zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, Śląsk zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, Śląsk zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, ŚląskPPU Interior Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo wielobranżowe istnieje od 1988 roku. W roku 1995 utworzyliśmy na terenie Gliwic pierwszą Wspólnotę Lokalową oraz od początku uczestniczyliśmy w jej zarządzaniu.

Jako profesjonalny Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych oraz Lokalowych działamy od 2000 roku oraz nieustannie powiększamy zasób zarządzanych przez nas nieruchomości.

Jako Zarządca sprawnie egzekwujemy ewentualne zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz funduszu remontowego, które obciążają znacznie finanse Wspólnoty. Współpracujemy w tym zakresie  również z kancelarią prawną.

Nasza firma zatrudnia pracowników obsługujących nieruchomości w zakresie utrzymania czystości a także pielęgnacji zieleni, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić wysoką jakość usług i stały nadzór oraz szybką reakcję w wyjątkowych sytuacjach.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w negocjacji umów z wykonawcami. Dzięki wieloletniej współpracy z bankami pozyskujemy korzystne dla Wspólnot Mieszkaniowych termomodernizacyjne kredyty, a także kredyty na inne cele remontowe, które pozwalają na przeprowadzenie prac, na które właściciele potrzebne środki gromadziliby latami.

Umiejętne przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych pozwala znacznie polepszyć komfort użytkowania mieszkań a także obniżyć opłaty eksploatacyjne.

Prowadzimy rzetelną obsługę w zakresie finansowo-księgowym, stale monitorujemy zużycie mediów oraz dokonujemy okresowego ich rozliczenia.

Mieszkańcom, którzy znajdą się w trudnej sytuacji finansowej pomagamy w dopełnieniu formalności w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego z OPS.

W zakresie obsługi technicznej współpracujemy z wieloma wykonawcami, dzięki czemu zapewniamy całodobowe pogotowie techniczne, bieżące usuwanie awarii oraz profesjonalne realizowanie zaplanowanych remontów (w tym nadzór budowlany).

Zakopane

Nowa cena z 1 m3 wody i kanalizacji 2020

Informujemy, że  cena wody i kanalizacji od 25.05. 2020 r. - 1 m3 wody i ścieków wynosi 12,65 zł .

Nowe miesięczne stawki za wywóz odpadów w Gliwicach, obowiązujące od 01.10.2020 r.

W przypadku segregowania odpadów:

- 1,05 zł za 1 m2 dla lokali o pow. mniejszej lub równej 60 m2

- 0,79 zł za każdy kolejny m2 dla lokali o pow. 60,01 - 90,01 m2

- 0,42 zł za każdy kolejny m2 dla lokali o pow. 90,01 - 120 m2

- 0,20 zł za każdy kolejny m2 dla lokali o pow. powyżej 120m2

W przypadku niesegregowania odpadów:

przykład mieszkania o pow. 60m2

1,05 zł/m2 x 60m x 4 = 252,00 zł.

Korespondencja z Zarządcą

Uprzejmie informujemy, że w celu ułatwienia kontaktu z naszym biurem zamontowaliśmy dodatkowe skrzynki na klatkach schodowych. Można do nich składać wszelką korespondencję.

Radiowy system odczytu wodomierzy

Coraz większą popularnością cieszy się radiowy system odczytu wodomierzy. To nowoczesny i niezawodny sposób zdalnego odczytu danych z wodomierzy, który umożliwia odczyt wskazań wodomierzy w przypadku utrudnionego dostępu lub nieobecności właściciela mieszkania. Rozpoznaje kierunek przepływu, co daje całkowitą zgodność ze wskazaniem liczydła poprzez uwzględnienie przepływu wstecznego. System sygnalizuje wszelkie próby oderwania nakładki radiowej, zadziałania polem magnetycznym oraz rejestruje zaistniałe wycieki.

Ponadto moduł zapewnia rejestrację odczytów na dowolnie ustawioną datę oraz odczyt danych pomiarowych z wodomierza, który jest całkowicie odporny na zakłócenia polem magnetycznym dzięki zastosowaniu optycznego sensora do rejestracji objętości.

Urządzenie jest przystosowane zarówno do odczytu za pomocą ręcznego przenośnego terminala jak i poprzez stacjonarną sieć automatycznego odczytu danych.

System ten polecany jest szczególnie w dużych, całkowicie opomiarowanych budynkach, gdzie występują duże różnice pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego oraz sumą wskazań wodomierzy indywidualnych.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu, bez względu na obecność lokatorów odczyt uzyskiwany jest w tym samym terminie ze wszystkich mieszkań, eliminując tym samym wspomniane różnice.

Powstanie Wspólnoty Mieszkaniowej w budynku spółdzielczym

W chwilą wyodrębnienia wszystkich lokali, zgodnie z art. 26 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, powstaje wspólnota mieszkaniowa i w nieruchomości obowiązują przepisy o własności lokali z dn. 24.06.1994 r. (Dz.U. nr 85 poz. 388 z późn. zmianami).

Zgodnie z art. 31 w/w ustawy właściciele lokali w nieruchomości mogą wnioskować do Zarządu Spółdzielni o zwołanie zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej, na którym następuje wybór zarządu Wspólnoty oraz podjęcie decyzji o powierzeniu zarządzania nieruchomością firmie zewnętrznej.

W przypadku wykupienia tylko części mieszkań dotychczasowi członkowie spółdzielni mogą podjąć odpowiednią uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali (taką możliwość daje art. 24 (1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Warunkiem dokonania tej zmiany jest, aby za uchwałą zagłosowała większość właścicieli lokali w obrębie danej nieruchomości obliczana wg wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą zarządzania nieruchomością udzielamy doradztwa w sprawie przekazania Zarządowi przez spółdzielnię wszelkiej dokumentacji, w tym technicznej oraz finansowej.

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą.

Chaty Zakopane
Telefony awaryjne: Akty prawne:
Chaty Zakopane
Jako profesjonalny Zarządca posiadamy licencje zawodowe nr 9902 oraz 15198.

Przykłady prac modernizacyjnych: Termomodernizacja budynku, remont windy, remont balkonów zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, Śląsk zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, Śląsk zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, Śląsk zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, Śląsk zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, Śląsk zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, Śląsk Modernizacja dachu zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, Śląsk zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, Śląsk zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, Śląsk zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, ŚląskPrzykłady prac modernizacyjnych: Termomodernizacja budynku, remont windy, remont balkonów zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, Śląsk zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, Śląsk zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, Śląsk zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, Śląsk zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, Śląsk zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, Śląsk Modernizacja dachu zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, Śląsk zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, Śląsk zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, Śląsk zarządzanie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administracja nieruchomościami, administrowanie budynkami, administrowanie budynków, administrowanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomością, administrowanie, zarządzanie, administracja budynków, wspolnota mieszkaniowa, wspolnoty mieszkaniowe, obsługa nieruchomości, Kompleksowa obsługa nieruchomości, interior, interior gliwice, interior sp. z o.o., Gliwice, Zabrze, Knurów, Śląsk